https://www.youtube.com/watch?v=q9WmWR2Lv-U&t=7s
PREDSTAVUJEME
pohybový program

BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

"Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť"
Pozrite si krátky zostrih z praktického kurzu BI pod vedením Dr. Andrew Dalziella.