Školský program Bilaterálnej integrácie, 16.-17. 1. 2020, Liptovský Mikuláš

By 5. apríla 20199 septembra, 2019Kurzy, Školský program
Školský program Bilaterálnej integrácie

Kurz Školský program bilaterálnej integrácie je pohybový program na zlepšenie koncentrácie, pracovnej pamäte, motoriky (hrubej i jemnej), koordinácie a rovnováhy. Je určený pracovníkom v školách a/alebo školských zariadeniach. Primárne je určený pedagógom, triednym učiteľom, alebo učiteľom telesnej výchovy. Je možné zúčastniť sa kurzu, aj keď ste psychológ, lekár, alebo spĺňate podmienku pomáhajúcej profesie. Kurz je však určený predovšetkým pre skupinovú formu práce.

Kurz Školský program bilaterálnej integrácie ponúka niekoľko základných cvikov zameraných na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy a prepájania kognície a pohybu. V dôsledku cvičenia sa zrýchluje psychomotorické tempo detí, ľahšie sa koncentrujú v škole a zlepšujú sa im študijné výsledky.

Cviky z tohto kurzu je možné použiť s deťmi počas vyučovania za účelom zlepšenia zamerania pozornosti, výdrže, sluchovej, sekvenčnej pamäte a pod. Cviky môžete využiť ako zábavnejšiu formu rozvíjania koncentrácie. Prostredníctvom hry a pohybu vás budú deti lepšie a ľahšie vnímať a budú ochotnejšie spolupracovať.

Program začína od jednoduchých zostáv pohybov, resp. v závislosti od úrovne, na ktorej sa dotyčný jedinec nachádza. Mnohé deti majú oslabené sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, je pre ne ťažké zapamätať si niekoľko za sebou idúcich inštrukcií, či už v čítanej, písanej, alebo počutej forme. Majú spomalené tempo, alebo sú naopak veľmi roztržité a nedokážu sa dostatočne koncentrovať. Taktiež sú deti, ale aj dospelí, ktorí pôsobia nemotorne, akoby im to pomalšie myslelo, pritom sú to však veľmi inteligentní a bystrí ľudia.

Všetky cviky programu BI v sebe zahŕňajú viacero zložiek, od pohybu samostatných končatín, cez tzv. homolaterálne pohyby, ku krížovým a následne ďalej do priestoru v rámci všetkých troch telesných rovín a prepájania obidvoch hemisfér súčasne. Od pomerne jednoduchých zostáv, sa dokážeme dostať k nesmierne komplexným a zložitým kombináciám, ktoré vyžadujú schopnosť dobrej koncentrácie, pamäte, rovnováhy, či integrácie viacerých zmyslových systémov. Je potrebné vedieť zosúladiť myseľ s telom, aby fungovali ako jeden dobre namazaný stroj bez toho, aby to niekde škrípalo.

Pozrite si video z kurzu Školského programu Bilaterálnej integrácie

Program kurzu:

  1. deň – od 9:30 do 17:00
  2. deň – od 9:30 do 12:30

Cena kurzu:

Cena kurzu je 145€. Cena zahŕňa študijné materiály v slovenčine a drobné občerstvenie.

Miesto konania:

Miesto konania spolu s podrobnými organizačnými inštrukciami obdržíte emailom.

Minimálny počet účastníkov na to, aby sa kurz zrealizoval je 20.