Supervízia Bilaterálnej integrácie, 18.-18. 9. 2021, Bratislava

By 15. marca 2021Kurzy, Supervízia
Supervízia Bilaterálnej integrácie

Supervízia Bilaterálnej integrácie je určená výhradne pre absolventov trojdňového kurzu Komplexný program BI. Je organizovaná pravidelne každý rok, a je určená na rozšírenie si repertoáru cvičení, zodpovedanie otázok z praxe a doplnenie nových teoretických poznatkov.

Každý odborník v praxi sa potrebuje uistiť, či nadobudnuté poznatky aplikuje správne, taktiež či volí správny postup pri práci s klientom. Každý kvalitný terapeut sa neprestáva vzdelávať, pretože vie, že nových informácií a poznatkov nikdy nie je dosť. Aj o tomto je zodpovedný prístup v terapeutickej praxi. Presne za týmto účelom organizujeme supervíziu k pohybovému programu bilaterálnej integrácie.

Supervízia Bilaterálnej integrácie je taktiež vhodná na zopakovanie si cvikov z kurzu Komplexný program BI a v prípade Andyho Dalziell-a ako lektora si môžete byť istí, že si pomocou supervízie dobijete baterky a získate motiváciu pre prácu minimálne na ďalší rok 🙂

Program kurzu:

  • sobota – od 9:00 do 17:30
  • nedeľa – od 9:00 do 16:00

Cena:

Cena supervízneho stretnutia je 230€. Cena zahŕňa študijné materiály v slovenčine, drobné občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.

Miesto konania:

Miesto konania bude v Bratislave. Podrobnejšie informácie k miestu konania a bližšie organizačné informácie obdržíte emailom.

Supervízne stretnutia majú trvanie 2 dni a vedie ich výlučne dr. Andrew Dalziell. Výklad lektora je tlmočený do slovenského jazyka, rovnako tak materiály ku kurzu sú poskytnuté v slovenčine.