Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos

Vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium zamerané na psychoterapiu.

Absolvovala niekoľko odborných výcvikov, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchovej stimulácie JIAS v Dánsku, Bilaterálnej integrácie v Poľsku, a bola ako prvá licencovaná osoba na Slovensku v týchto oblastiach. Venuje sa individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi.

Vzdeláva a školí odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie. Založila poradenské Centrum AVARE, ktoré sa venuje prevencii a komplexnej intervencii porúch učenia, koncentrácie, správania a pridružených ťažkostí u detských, aj dospelých klientov.

„Keď som pracovala na škole, videla som, čím všetkým sa rodičia trápia, ako chodia od dverí k dverám, často bezradní a zúfalí. Povedala som si, že raz budem robiť všetko pre to, aby to mali jednoduchšie. A keď sa mi narodila dcérka, môj osobný aj pracovný život sa zrazu stal úplný. Akoby sa dotvoril obraz. Už nielen vidím, ale viem aj pochopiť a vnímať, že vývin dieťaťa má svoje potreby a že to, čo do dieťaťa vložíme, sa vráti nielen v rámci rodiny, ale aj v rámci celej spoločnosti.“