Bilaterálna integrácia

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Browndr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta.

Program začína od jednoduchých zostáv pohybov, resp. v závislosti od úrovne, na ktorej sa dotyčný jedinec nachádza. Mnohé deti majú oslabené sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, je pre ne ťažké zapamätať si niekoľko za sebou idúcich inštrukcií, či už v čítanej, písanej, alebo počutej forme. Majú spomalené tempo, alebo sú naopak veľmi roztržité a nedokážu sa dostatočne koncentrovať. Taktiež sú deti, ale aj dospelí, ktorí pôsobia nemotorne, akoby im to pomalšie myslelo, pritom sú to však veľmi inteligentní a bystrí ľudia.

Program Bilaterálnej integrácie využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, často si pritom musíme robiť poznámky.

Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude.

A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej.

A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť.

7 dôvodov
prečo Bilaterálna integrácia

Program Bilaterálnej integrácie, podobne ako stimulačno-inhibičný program INPP využíva vývinové cvičenia. Medzi týmito programami je však niekoľko dôležitých rozdielov.

  • Program BI pracuje od začiatku na tom, aby sa prepájala kognícia s motorikou, pretože to je presne to, čo v živote potrebujeme na to, aby sme sa mohli dobre vzdelávať, alebo byť efektívni v práci.
  • Program BI výrazne stimuluje exekutívne funkcie, ktoré sú dôležité pre dobré napredovanie a optimálne fungovanie tak detí, ako aj dospelých – sú kľúčom k úspechu. Exekutívne funkcie nám umožňujú plánovanie a organizovanie všetkého druhu, riešenie problémov a efektívne využívanie času. Predstavujú najvyššiu úroveň mentálneho riadenia a integrácie.
  • Program BI sa nevenuje primitívnym reflexom, ale berie ich do úvahy.
  • Program BI poskytuje podstatne širšiu škálu cvičení a neobmedzuje terapeuta vo fantázii, naopak, povzbudzuje ho vo výraznej tvorivosti v tom zmysle, aké cviky zvolí, prečo, ako ich skombinuje, prípadne dotvorí – vždy za účelom, aby čo najcielenejšie dokázal pomôcť konkrétnemu klientovi, ktorého má pred sebou.
  • Program BI je obvykle pre deti zábavný, deti tieto cviky cvičia rady, pretože nie sú nudné, neustále môžeme v rámci programu cviky obmieňať a zvyšovať náročnosť, aby dieťa zbytočne nestagnovalo.
  • Program BI je vynikajúcim prostriedkom, pomocou ktorého podporujeme senzorickú integráciu, pričom ju prepájame s motorikou a aj kogníciou zároveň.
  • Program BI je výzvou pre samotných terapeutov, pretože na to, aby dokázali cviky sprostredkovať svojim klientom, ich najskôr musia ovládať sami – prostredníctvom toho sa o sebe veľmi veľa naučia a rozhodne si zlepšia kvalitu fungovania svojho mozgu.

V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti.

„Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť.“ Pozrite si krátky zostrih z praktického kurzu BI pod vedením dr. Andrew Dalziell-a.