Program bilaterálnej integrácie je licencovaným programom chráneným autorskými právami. Je to ucelený komplex, ktorý má niekoľko stupňov. V dôsledku absolvovania praktických kurzov a supervízií, výhradne pod vedením dr. Andrew Dalziell-a a/alebo Mgr. Kataríny Sipos sa odborník stáva licencovanou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať tento program so svojimi klientmi.
Na to, aby sa absolvent kurzu stal licencovaným terapeutom bilaterálnej integrácie musí absolvovať 3-dňový kurz s názvom Komplexný program BI. Všetky nasledujúce supervízne stretnutia sú dobrovoľné, nie sú podmienkou k získaniu certifikátu.
Licencovaný terapeut je držiteľom certifikátu, ktorý obsahuje unikátne číslo a vlastnoručný podpis dr. Andrew Dalziell-a, Ian McGowan-a, alebo Mgr. Kataríny Sipos. Odborný garant programu BI pre Slovensko a Českú republiku je Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE.
V súčasnosti existujú dva typy certifikátov:
  • Komplexný terapeut BI – tento certifikát získava absolvent trojdňového kurzu Komplexný program BI. Absolvent môže poznatky z kurzu využívať v individuálnej aj skupinovej praxi. Certifikát oprávňuje absolventa k individuálnej terapeutickej práci s klientom.
  • Školský terapeut BI – tento certifikát získava absolvent 1,5-dňového kurzu Školský program BI. Absolvent môže poznatky z kurzu používať výhradne v skupinovej forme. Certifikát neoprávňuje absolventa k individuálnej terapeutickej práci s klientom.

Certifikovaný terapeut?

V prípade, že si chcete byť istý, či nejaká osoba vykonáva tento špecializovaný program správne, môžete sa na nás obrátiť a my danú skutočnosť preveríme, keďže všetci vyškolení terapeuti sú poctivo zapisovaní do medzinárodného zoznamu BI terapeutov. V rámci medzinárodnej siete BI terapeutov dbáme na vysokú odbornosť a odbornú kvalifikáciu terapeutov.

Terapeuti
Bilaterálnej integrácie

Absolvovali 3-dňový kurz a sú oprávnení pracovať s klientmi individuálnou formou.

Školskí terapeuti
Bilaterálnej integrácie

Absolvovali 1,5-dňový kurz a sú oprávnení pracovať v škole a školskom prostredí.

Chcete sa aj vy stať terapeutom bilaterálnej integrácie?

Ak vás pohybový program bilaterálnej integrácie zaujal, a pracujete ako odborník v pomáhajúcej profesii, pozrite si ponuku našich kurzov.

Ak ste rodič a myslíte si, že by program bilaterálnej integrácie mohol vášmu dieťaťu pomôcť, neváhajte a ozvite sa nám. Radi vám v Centre AVARE pomôžeme.