dr. Andrew Dalziell, PhD.

dr. Andrew Dalziell, PhD.

Dr. Andrew Dalziell získal titul PhD na univerzite v Edinburgu (Škótsko) v roku 2016. V minulosti učil na univerzite v Glasgow.

Posledných 16 rokov sa venuje práci s deťmi, mladistvými a dospelými s poruchami učenia, koncentrácie a správania. Andrew program Bilaterálnej integrácie aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta.

Vo svojej praxi využíva kombináciu rôznych intervenčných metód (napr. Bilaterálnu integráciu, INPP, JIAS auditívnu stimuláciu a iné).