Na Slovensku aj v Českej republike pravidelne ponúkame rôzne typy kurzov programu bilaterálnej integrácie. V prípade, že pracujete ako terapeut/ka v individuálnej praxi, alebo pracujete ako pedagogický zamestnanec v školskom zariadení, pozrite si v ponuke nižšie, ktorý z kurzov by bol pre vás najvhodnejší.

Chcete vedieť o nových kurzoch Bilaterálnej integrácie medzi prvými? Zaregistrujte sa a informácie o kurzoch vám pošleme priamo na váš email!

[sendpulse-form id=“7610″]

Komplexný program BI

Kurz je určený pre všetkých odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú tak individuálnou, ako aj skupinovou formou.

Školský program BI

Kurz je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov pracujúcich v školách a školských zariadeniach. Je ideálny pre triednych učiteľov, alebo učiteľov telesnej výchovy. Zúčastniť sa ho môžu aj ostatní odborníci, ktorí majú možnosť pracovať v skupinovej forme s deťmi, alebo s dospelými.

Supervízia BI

Supervízia je určená výhradne pre absolventov trojdňového kurzu „Komplexný program BI“. Je organizovaná pravidelne každý rok a je určená na rozšírenie si repertoáru cvičení, zodpovedanie otázok z praxe a doplnenie nových teoretických poznatkov.

Termíny kurzov:

Komplexný program Bilaterálnej integrácie
Komplexný kurz

Komplexný kurz Bilaterálnej integrácie, 27.-29. 9. 2023, Bratislava

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a…

Termíny kurzov:

Školský program Bilaterálnej integrácie
Kurzy

Školský program Bilaterálnej integrácie, 15.9.2023, Brno

Kurz Školský program bilaterálnej integrácie je pohybový program na zlepšenie koncentrácie, pracovnej pamäte, motoriky (hrubej i jemnej), koordinácie a rovnováhy. Je určený pracovníkom v školách a/alebo…

Termíny kurzov:

Supervízia Bilaterálnej integrácie
Kurzy

Supervízia Bilaterálnej integrácie, 21.-22. 9. 2024, Bratislava

Supervízia Bilaterálnej integrácie je určená výhradne pre absolventov trojdňového kurzu Komplexný program BI. Je organizovaná pravidelne každý rok, a je určená na rozšírenie si repertoáru…