Bilaterálna integrácia

Veľkou výhodou pohybového programu bilaterálnej integrácie je možnosť prispôsobiť cviky jednak pohybovým zdatnostiam klienta, ale aj tomu, čo má rád. Niektorí klienti majú radšej dynamickejšie cviky, iní naopak preferujú pomalšie tempo s väčším zaťažením kognitívneho systému. Cieľom terapeuta je nájsť takú kombináciu cvikov, ktorá bude pre klienta príťažlivá, nebude príliš jednoduchá, ale ani zložitá natoľko, aby ho odradila od cvičenia. Nie je nevyhnutné, aby boli cviky vykonávané pomaly. Dbáme však na precíznosť pohybu, pretože tá je veľmi dôležitá. Ani v matematike sa 1+1 nerovná 3. Preto ani pri pohybe sa nemôžeme bez zásadného dôvodu uspokojiť s tým, že klient bude pohyb vykonávať „ledabolo“. Hľadáme však cestu, ktorá bude zábavná a nebude nudná. Pre klientov zvyknú byť vo všeobecnosti cviky v rámci pohybových programov nudné z niekoľkých dôvodov.

  1. Cviky sú veľmi náročné – v takomto prípade sa klient vzdáva relatívne rýchlo, pretože zo strany terapeuta nebol program zostavený optimálne. Program musí vychádzať z aktuálnych možností daného klienta a cviky musia korešpondovať s úrovňou, na ktorej sa nachádza. Je to jednoduché. Ak nepoznám všetky písmená, nemôžem začať čítať. Rovnako je to s pohybom. Ak chcem vykonať zložitejší pohyb, musím najskôr ovládať jednotlivé pohybové vzorce, z ktorých sa skladá. A toto je presne jednou z úloh terapeuta.
  2. Cviky sú príliš jednoduché – v takomto prípade sa klient začne veľmi rýchlo nudiť a odmietať cvičenie. Program bilaterálnej integrácie v tomto bode nemá veľmi konkurenciu, pretože ponúka širokú paletu možností a cvikov a úrovní náročnosti, akú snáď neponúka žiadny iný. Akonáhle klient zvládne cvik v predpísanom období cvičenia, nie je dôvod čakať a „nudiť sa“ do ďalšej kontroly. Každý skúsený terapeut vás poučí, ako máte postupovať v prípade, že nastane takáto situácia, aby ste nestrácali čas, ale naopak, využili potenciál klienta naplno.
  3. Cviky musia byť vykonávané príliš pomaly – v takomto prípade budú s veľkou pravdepodobnosťou odmietať cvičenie deti s diagnózou ADHD, hyperaktívne deti, veľmi živé, dynamické deti, alebo menšie deti, pre ktoré pomalý pohyb ešte jednoducho nie je fyziologický. Program bilaterálnej integrácie ponúka možnosť tak pomalších, ako aj dynamických prevedení cvikov, či už na mieste, alebo v priestore. Na svoje si príde naozaj každý.

Zaujal vás program Bilaterálnej integrácie? Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Kontaktujte nás