Bilaterálna integrácia

Program bilaterálnej integrácie nie je určený výhradne detským klientom. V mnohom ho využívajú aj dospelí klienti, ktorí pociťujú ťažkosti s koncentráciou, pamäťou, vnímajú samých seba ako nedostatočne zorganizovaných vo svojom osobnom a/alebo pracovnom živote. Nie je výnimkou, že k nám prichádzajú pre pomoc vysoko postavení manažéri za účelom zlepšenia svojej efektivity pri práci. Chcú, aby im to myslelo ešte rýchlejšie a hľadajú, akým spôsobom sa môžu posunúť dopredu, zisťujú čo a prečo ich brzdí v dosahovaní najlepšieho výkonu.

Mnohé pohybové programy sa s deťmi dajú využívať až od istého veku, kedy je dieťa schopné určité pohyby vykonať. Pri programe bilaterálnej integrácie netreba čakať na žiadny vek. Obmedzením je jedine naša nedostatočná predstavivosť či kreativita. Tento program sa totiž dá využívať od prvého dňa narodenia dieťaťa. Nepodceňujme potenciál našich detí!

Zaujal vás program Bilaterálnej integrácie? Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Kontaktujte nás