Bilaterálna integrácia

Bilaterálna integrácia je pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, ale taktiež na posilnenie exekutívnych funkcií a senzo-motorickej integrácie. Tento program vám pomôže dosiahnuť vaše maximum.

Viac informácií

Pre deti aj dospelých

Deťom i dospelým pomôže zlepšiť koncentráciu, motorické zručnosti, pamäť, zrýchliť pracovné tempo a mnoho ďalších funkcií.

Zábava

Cviky deti i dospelých bavia, pretože sú dynamické, zábavné a môžeme ich obmieňať.

Široká škála cvičení

Cviky sú prispôsobované potrebám a schopnostiam každého jedinca.

Skúsení terapeuti

Tento program môžu vykonávať výhradne certifikovaní terapeuti, ktorým pravidelne poskytujeme možnosť supervízií.