Supervízia Bilaterálnej integrácie

Supervízia Bilaterálnej integrácie

Supervízia Bilaterálnej integrácie je určená výhradne pre absolventov trojdňového kurzu Komplexný program BI. Je organizovaná pravidelne každý rok a je určená na rozšírenie si repertoáru cvičení, zodpovedanie otázok z praxe a doplnenie nových teoretických poznatkov.

Supervízia BI ie taktiež vhodná na zopakovanie si cvikov z kurzu Komplexný program BI.

Supervízne stretnutia majú trvanie 2 dni a vedie ich výlučne dr. Andrew Dalziell. Výklad lektora je tlmočený do slovenského jazyka, rovnako tak materiály ku kurzu sú poskytnuté v slovenčine.

Cena supervízneho stretnutia je 230€.

Najbližšie kurzy:

15. marca 2021

Supervízia Bilaterálnej integrácie, 18.-18. 9. 2021, Bratislava