Školský program Bilaterálnej integrácie

Školský program Bilaterálnej integrácie

Kurz Školský program Bilaterálnej integrácie je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov pracujúcich v školách a školských zariadeniach. Je ideálny pre triednych učiteľov, alebo učiteľov telesnej výchovy. Zúčastniť sa ho môžu aj ostatní odborníci, ktorí majú možnosť pracovať v skupinovej forme s deťmi, alebo s dospelými.

Školský program nie je určený pre individuálnu prácu vo forme individuálnej terapie, a tkatiež nie je vhodný pre laickú verejnosť, teda pre rodičov.

Kurz Školský program Bilaterálnej integrácie trvá 1,5 dňa. Licencovanou osobou na tento typ kurzu je pre Slovensko a Česko výhradne Mgr. Katarína Sipos z Centra AVARE.

Cena kurzu je 140€.

Najbližšie kurzy: