Najbližšie kurzy na Komplexný program Bilaterálnej integrácie:

Komplexný program Bilaterálnej integrácie
Komplexný kurz

Komplexný kurz Bilaterálnej integrácie, 22.-24. 3. 2023, Bratislava

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a…
Komplexný program Bilaterálnej integrácie
Komplexný kurz

Komplexný kurz Bilaterálnej integrácie, 27.-29. 9. 2023, Bratislava

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a…

Komplexný program Bilaterálnej integrácie

Komplexný program Bilaterálnej integrácie

Kurz Komplexný program Bilaterálnej integrácie je určený pre všetkých odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú tak individuálnou, ako aj skupinovou formou. Môžu sa ho zúčastniť všetci, ktorí spĺňajú základnú podmienku adekvátneho stredoškolského, alebo vysokoškolského vzdelania.

Komplexný program Bilaterálnej integrácie (v skratke Komplexný program BI) je primárne určený pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, lekárov, fyzioterapeutov a pod. Nie je určený pre laickú verejnosť, teda pre rodičov.

Kurz trvá 3 dni. V prípade, že je lektorom kurzu dr. Andrew Dalziell, kurz je tlmočený do slovenského jazyka a všetky materiály ku kurzu sú v slovenčine.

Cena kurzu je 530€ vrátane DPH.