Supervízia Bilaterálnej integrácie, 21.-22. 9. 2024, Bratislava

By 4. júna 20226 júna, 2023Kurzy, Supervízia
Supervízia Bilaterálnej integrácie

Supervízia Bilaterálnej integrácie je určená výhradne pre absolventov trojdňového kurzu Komplexný program BI. Je organizovaná pravidelne každý rok, a je určená na rozšírenie si repertoáru cvičení, zodpovedanie otázok z praxe a doplnenie nových teoretických poznatkov.

Každý odborník v praxi sa potrebuje uistiť, či nadobudnuté poznatky aplikuje správne, taktiež či volí správny postup pri práci s klientom. Každý kvalitný terapeut sa neprestáva vzdelávať, pretože vie, že nových informácií a poznatkov nikdy nie je dosť. Aj o tomto je zodpovedný prístup v terapeutickej praxi. Presne za týmto účelom organizujeme supervíziu k pohybovému programu bilaterálnej integrácie.

Supervízia Bilaterálnej integrácie je taktiež vhodná na zopakovanie si cvikov z kurzu Komplexný program BI a v prípade Andyho Dalziell-a ako lektora si môžete byť istí, že si pomocou supervízie dobijete baterky a získate motiváciu pre prácu minimálne na ďalší rok 🙂

Program kurzu:

  • sobota – od 10:00 do 17:30
  • nedeľa – od 10:00 do 16:30

Cena:

Cena supervízneho stretnutia je 230€. Cena zahŕňa študijné materiály v slovenčine, drobné občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.

Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorov, prenájom priestorov, študijné materiály v slovenčine, občerstvenie počas kurzu a tlmočenie do slovenčiny. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Miesto konania:

Miesto konania bude v Bratislave. Podrobnejšie informácie k miestu konania a bližšie organizačné informácie obdržíte emailom.

Supervízne stretnutia majú trvanie 2 dni a vedie ich výlučne dr. Andrew Dalziell. Výklad lektora je tlmočený do slovenského jazyka, rovnako tak materiály ku kurzu sú poskytnuté v slovenčine. Supervízia sa bude konať výlučne za predpokladu, že sa prihlási dostatočný minimálny počet 23 účastníkov.

Počet účastníkov je limitovaný (max.35), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

STORNO podmienky:

Pri odhlásení viac ako 40 dní pred začiatkom supervízie je storno poplatok 30% z poplatku za supervíziu. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 40 dní pred začiatkom supervízie je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín supervízie.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu, ktorá bude spĺňať požiadavky organizátora na účastníkov (účastník musí mať absolvovaný komplexný 3-dňový kurz Bilaterálnej integrácie). Poplatok vám vrátime v plnej výške v prípade, ak bude supervízia zrušená zo strany organizátora.